En tryg opstart er vigtig

Dagplejen Guldsmeden

Ved Lene B Pedersen

Nyheder.

Dagplejen Guldsmeden har fået 3 nye børn hen over foråret, så der er fuld gang i os alle.

 

Jeg selv får fornyet mit Førstehjælp, så jeg er klar, hvis der skulle opstå en svær situation.

 

Jeg har ddeltaget i nogle spændende foredrag om, ADHA og Autisme.

 

Jeg har investeret i to nye løbecykler af mærket Puky, hvilket er en stor succes.

 

 

Året der gik:

 

Et år er gået med fuld fart i Dagplejen Guldsmeden.

 

2015 har været et år med rigtig mange sjove, gode og udviklingsrige aktiviteter.

 

2015 var også året, hvor der blev samarbejdet med rigtig gode kollegaer, på en måde så børnene fik og stadig får lært at trives i større grupper. Der bliver leget, sunget, spist madpakker til stor fornøjelse for alle.

 

Vores fine cykel er blevet flittigt brugt på ture til bl.a. Fun Park, skovture med madpakker, ture til Kjul Strand, og vi elsker det.

 

Vi har haft mange besøg hos både Tandlægen, Nordsøen Ocenariet, musik legen i Emmersbæk Kirke, samt Fun Park.

Over alt hvor jeg kommer med mine fantastiske børn, er vi blevet mødt med store smil og tid til en lille snak, om det så er i butikker eller på gaden.

 

Det er så dejligt for børnene, og for mig, når vi blivet mødt på den måde.

 

Vi kan med stor ro og meget glæde se frem til et nyt år i Dagplejen.

 

 

Ledige pladser:

 

Næste ledige plads er til august 2016 .Dette er dog en tidsbegrænset plads, som kun er ledig frem til og med

december 2016.

 

Herefter er første ledige plads til juni 2018.

 

Det er vigtig, at I henvender jer i god tid, så vi har mulighed for at lave en fornuftig opstartningsplan for jeres barn.

Faste aktiviteter.

 

Vi deltager i forskellige aktiviteter, for at børne skal have mulighed for at udvikle sig på en tryg, sjov og kærlig måde.

 

Jeg har planlagt aktiviteter, som forbereder børnene på den verden, de er en del af.

 

Vi mødes med min 3 skønne kollegaer i Spejderhuset en gang om måneden, hvor vi leger og spiser madpakker.

 

Vi leger hos Tandlægen, for at børnene skal føle sig trygge, når de skal til en rigtig undersøgelse.

 

Vi besøger bl. a. Børnehaven Krabbely, for at børne skal lære på en sjov måde, hvad det er for noget, når de selv skal starte.

 

Vi går i musiklegestue i Emmersbæk Kirke, hvor vi slutter af med at spise madpakker, så børnene er trygge ved besøg i Kirken.

 

Alle aktiviteter er planlagt, så børnene på en sjov og sikker måde, lærer at være sammen med andre. De lærer, at der er steder, hvor der er regler for, hvad man må og ikke må, og de lærer at frihed skal bruges fornuftigt.

 

Det lyder som store ord for så små poder, men når jeg som rollemodel er min opgave bevidst, så går det helt af sig selv, så læring og udvikling bliver så sjovt som muligt.

 

Alle vores aktiviteter kan ses under Aktiviteter.

 

En tryg opstart.

 

Al begyndelse kan være svær.

Da et lille barn ikke er vant til at være uden mor og far ret længe af gangen, kan det være svært lige pludsligt, at skulle ud i en ny stor verden.

For de fleste børn, går det uden de store problemer, og for nogle kan det være lidt svært.

Det kan også være svært for mor og far, at skulle aflevere sit lille barn til en man ikke kender så godt, hvilket er ganske forståligt. Det er jo det dyrebareste man har.

 

Besøg Dagplejen Guldsmeden.

Når man som forældre har besluttet, at barnet skal i dagpleje, ringer I og laver en aftale med mig om et besøg.

Her taler vi om jeres behov, om jeres barns start på livet, om hvordan I har det med, at barnet skal i dagpleje. Det er vigtig med en god ærlige og åben dialog, så vi kan aftale det bedste for barnet.

 

Pæsentation af Dagplejen.

Ved besøget vil jeg vise jer mit hjem, så I kan se, hvilke ramme der skal danne tryghed om jeres barns leg og færden. Jeg vil vise de sikkerhedsmæssige tiltag i mit hjem.

I vil blive præsenteret for de andre børn i dagplejen.

Jeg vil også fortælle om mig selv og min familie, da det er vigtigt og mest trygt for jer forældre, at vide hvem jeres barn vil møde i mit hjem.

Vi har forskellige aktiviteter i Dagplejen, hvilket jeg også her vil præsentere for jer.

 

Jeres beslutning.

Hvis I beslutter, at jeres barn skal være en del af Dagplejen Guldsmeden, laver vi en aftale om, hvordan I synes, det er bedst for jeres barn at starte i dagplenen.

 

Barnets bedste start i Dagpleje.

Da tryghed for alle er super vigtigt, aftaler vi, hvor mange besøg der er relevant i forhold til Jeres familie. For nogen et et besøg nok. For de fleste laver vi gerne to besøg i måneden før opstart. Jeg vil dog gerne lave alle de besøg, som giver den bedste tryghed for jer.

 

Den første uge.

Det er en god ide med en stille og rolig start i dagplejen.

Jeg bruger gerne en uge, hvor vi starter med nogle få timer de første par dage og ser hvordan det går. Vi aftaler fra dag til dag, alt efter barnets reaktion på den nye dagligdag. Alt foregår i barnets tempo, da tryghed for barnet og giver tryghed for jer forældre.