Min dagpleje tilbyder

Dagplejen Guldsmeden

Ved Lene B Pedersen

Nyheder.

Dagplejen Guldsmeden har i 2017 fået 2 nye børn, som begge er faldet rigtig godt til hos os.

 

Jeg har deltaget i 9 psykologikurser, og er så klar til at støtte op om alt, hvad der måtte komme.

 

Der er lavet aftale om et fast månedligt besøg på Lynggården.

 

Der er lavet aftale om brobygning med Børnehuset.

 

 

 

 

 

 

Året der gik:

 

Endnu et fantastisk år er gået med fuld fart i

Dagplejen Guldsmeden.

 

2017 har været et år med rigtig mange sjove, gode og udviklingsrige aktiviteter.

 

2017 har er også året, hvor der blev samarbejdet med rigtig gode kollegaer, på en måde så børnene får lært at trives i større grupper. Der bliver leget, sunget og spist madpakker til stor fornøjelse for alle.

 

Da nogle af børnene troede, at det var farligt og ulækkert at røre ved snegle, gjorde jeg det til et udviklingsprojekt, hvilket har styrket børnene på en måde, så snegle nu er sjove at samle og gemme i mit drivhus. Super seje børn!

 

Vores fine cykel er blevet flittigt brugt på ture til mange oplevelser i byen og skoven. Der er kommet barnestol bag på, så vi ikke behøver traileren mere.

 

Vi har haft mange besøg hos både Tandlægen, Nordsøen Ocenariet, musik legestue i Emmersbæk Kirke og Fun Park. Ligeledes er sandkassen og haven blevet flittigt brugt.

 

Der er brugt meget til ture rundt på Havnen. Børnene elsker at se på vandet, fiskekutterne, specielt den med en hummer på flaget, og mågerne som skriger. jeg synes, det er vigtig, at lære dem om det samfund, de kommer fra.

Over alt hvor jeg kommer med mine fantastiske børn, er vi blevet mødt med store smil og tid til en lille snak, om det så er i butikker eller på gaden.

 

Det er så dejligt for børnene, og for mig, når vi blivet mødt på den måde.

 

Vi kan med stor ro og meget glæde se frem til et nyt år i

Dagplejen Guldsmeden.

 

 

Ledige pladser:

 

Der er fart på i Dagplejen Guldsmeden, og næste ledige plads er først til august 2018 .

 

Det er vigtig, at I henvender jer i god tid, så vi har mulighed for at lave en fornuftig og tryg opstartningsplan for jer og jeres barn.

Faste aktiviteter.

 

Vi deltager i forskellige aktiviteter, for at børne skal have mulighed for at udvikle sig på en tryg, sjov og kærlig måde.

 

Jeg har planlagt aktiviteter, som forbereder børnene på den verden, de er en del af.

 

Vi mødes med min 3 skønne kollegaer til forskellige aktiviteter flere gange om måneden, hvor vi leger og spiser madpakker.

 

Vi leger hos Tandlægen 2 gange om året, for at børnene skal føle sig trygge, når de skal til en rigtig undersøgelse.

 

Vi besøger bl. a. Børnehaven Krabbely, for at børne skal lære på en sjov måde, hvad det er for noget, når de selv skal starte.

 

Vi går i musiklegestue i Emmersbæk Kirke, hvor vi slutter af med at spise madpakker, så børnene er trygge ved besøg i Kirken.

 

Vi har fast månedligt besøg i Børnehaven Børnehuset.

 

En af vores mest fantastiske aktiviterer er fast besøg på Lynggården en gang om måneden.

 

Alle aktiviteter er planlagt, så børnene på en sjov og sikker måde, lærer at være sammen med andre. De lærer, at der er steder, hvor der er regler for, hvad man må og ikke må, og de lærer at frihed skal bruges fornuftigt.

 

Det lyder som store ord for så små poder, men når jeg som rollemodel er min opgave bevidst, så går det helt af sig selv, så læring og udvikling bliver så sjovt som muligt.

 

Min dagpleje tilbyder.

Udvikling.

Jeg har rigtig mange forskellige redskaber og mange års erfaring, til at støtte børns udvikling, både indendørs og udendørs.

Vi synger, danser, spiller instrumenter, tegner, leger, gynger og, alt hvad vi kan finde på, når bare det er sjovt.

Jeg er stor tilhænger af pædagogiske læreplaner, da jeg bruger den i min udvikling af børnene. Alt hvad jeg gør, er altid med fokus på hvert enkelt barn. Ingen børn skal behandles ens.

 

Forældresamarbejde.

Jeg er altid åben for dialog med forældre, således at vi sammen kan give barnet en oplevelse af, at blive set, hørt og elsket af os alle. Sammen finder vi den bedste udvikling for jeres barn.

Det er min erfaring, at når børnene ser, at vi voksne kan li' hinanden, så bliver de mere trygge.

 

Dokumentation.

Jeg laver billeddokumentation i mapper til hvert enkelt barn.

 

Rygepolitik.

Mit hjem er helt røgfrit.

 

Barnevogne.

Jeg stiller barnevogne med godkendte seler til rådighed.

 

 

 

En tryg opstart.

 

Al begyndelse kan være svær.

Da et lille barn ikke er vant til at være uden mor og far ret længe af gangen, kan det være svært lige pludsligt, at skulle ud i en ny stor verden.

For de fleste børn, går det uden de store problemer, og for nogle kan det være lidt svært.

Det kan også være svært for mor og far, at skulle aflevere sit lille barn til en, man ikke kender så godt, hvilket er ganske forståligt. Det er jo det dyrebareste man har.

 

Besøg Dagplejen Guldsmeden.

Når man som forældre har besluttet, at barnet skal i dagpleje, ringer I og laver en aftale med mig om et besøg.

Her taler vi om jeres behov, om jeres barns start på livet, om hvordan I har det med, at barnet skal i dagpleje. Det er vigtig med en god ærlige og åben dialog, så vi kan aftale det bedste for barnet og for jer.

 

Præsentation af Dagplejen.

Ved besøget vil jeg vise jer mit hjem, så I kan se, hvilke ramme der skal danne tryghed om jeres barns leg og færden. Jeg vil vise de sikkerhedsmæssige tiltag i mit hjem.

I vil blive præsenteret for de andre børn i dagplejen.

Jeg vil også fortælle om mig selv og min familie, da det er vigtigt og mest trygt for jer forældre, at vide hvem jeres barn vil møde i mit hjem.

Vi har forskellige aktiviteter i Dagplejen, hvilket jeg også her vil præsentere for jer.

 

Jeres beslutning.

Hvis I beslutter, at jeres barn skal være en del af Dagplejen Guldsmeden, laver vi en aftale om, hvordan I synes, det er bedst for jeres barn at starte i dagplenen.

 

Barnets bedste start i Dagpleje.

Da tryghed for alle er super vigtigt, aftaler vi, hvor mange besøg der er relevant i forhold til Jeres familie. For nogen et et besøg nok. For de fleste laver vi gerne to besøg i måneden før opstart. Jeg vil dog gerne lave alle de besøg, som giver den bedste tryghed for jer.

 

Den første uge.

Det er en god ide med en stille og rolig start i dagplejen.

Jeg bruger gerne en uge, hvor vi starter med nogle få timer de første par dage og ser hvordan det går. Vi aftaler fra dag til dag, alt efter barnets reaktion på den nye dagligdag. Alt foregår i barnets tempo, da tryghed for barnet og giver tryghed for jer forældre.